ราคากลาง ว่าจ้างพยาบาลอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ห้องเทคนิคการแพทย์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
6168540
ราคากลาง: 
2,385,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
1,100.00
ค่าจ้างคนละ 1100 บาท จำนวน 265 วัน 9 อัตรา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1,000.00
ค่าจ้างคนละ 1000 บาท จำนวน 265 วัน 9 อัตรา
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 28, 2559