ราคากลาง ว่าจ้างปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ Call Center

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
4147000
วันที่ยื่นซอง: 
03/11/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
03/11/2559
ราคากลาง: 
4,147,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ภัทวุฒ จำกัด
4,132,719.69
หจก.ไอ.ซี.เอส.บางกอก
4,139,139.69
บริษัท อินไซด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
4,100,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท อินไซด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
4,100,000.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 27, 2559