ราคากลาง ว่าจ้างบริการบำรุงรนักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
1262493
ราคากลาง: 
1,262,493.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท สตรีม ไอ.ที คอนซัลติ้ง จำกัด
1,236,000.00
แบ่งชำระ 12 งวด ๆละ 103,000.-บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท สตรีม ไอ.ที คอนซัลติ้ง จำกัด
1,236,000.00
แบ่งชำระ 12 งวด ๆละ 103,000.-บาท
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 19, 2559