ราคากลาง ว่าจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
240750
ราคากลาง: 
240,750.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด
240,750.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด
222,000.00
เริ่มโครงการตั้งแต่เดือน กรกฏาคม -กันยายน 2559
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มิถุนายน 20, 2559