ราคากลาง ว่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดทำสปอตโฆษณา

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
พิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
3255000
ราคากลาง: 
1,644,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอ็น.ที.อาร์.มีเดีย แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1,644,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เอ็น.ที.อาร์ มีเดีย คอนซัลแทนท์ จำกัด
1,634,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ธันวาคม 2, 2559