ราคากลาง ว่าจ้างจัดทำทางลาดสำหรับผู้พิการบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
178000
ราคากลาง: 
178,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท โอ แอนด์ เจ โมบาย จำกัด
176,323.50
บริษัท อินไซด์ คอนสตัคชั่น จำกัด
178,039.08
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท โอ แอนด์ เจ โมบาย จำกัด
169,969.50
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 18, 2559