ราคากลาง ว่าจ้างจัดทำถุงผ้าสปันบอนด์ จำนวน 3,000 ใบ โดยวิธีพิเศษ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
1950000
วันที่รับเอกสาร: 
18/08/2557 - 30/09/2557
วันที่ยื่นซอง: 
18/08/2557 - 30/09/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
30/09/2557
ราคากลาง: 
264,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, สิงหาคม 18, 2557