ราคากลาง ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่หมอชิต 2 และอู่สวนสยาม เขต 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
3636223.80
ราคากลาง: 
3,305,658.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก. พี แอนด์ วาย เซฟตี้ เซอร์วิส
3,537,420.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก. พี แอนด์ วาย เซฟตี้ เซอร์วิส
3,537,420.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 27, 2558