ราคากลาง ซื้อเครื่องโรเนียวเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ขดร.8)

วันที่ประกาศ: 
01/11/2560
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
130,000.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: