ราคากลาง จ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีกรณีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
10501000
ราคากลาง: 
6,549,320.20
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
6,549,320.20
1. ว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนชนิด 500 ตั๋ว/ม้วน จำนวน 517900 ม้วน ราคาม้วนละ 8.30 บาท เป็นเงิน 4599469.90 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.ว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนชนิด 1000 ตั๋ว/ม้วน จำนวน 131100 ม้วน ราคาม้วนละ 13.90 บาท เป็นเงิน 1949850.30 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
6,549,320.20
1.ว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนชนิด 500 ตั๋ว/ม้วน จำนวน 517900 ม้วน ราคาม้วนละ 8.30 บาท เป้นเงิน 4599469.90 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.ว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนชนิด 1000 ตั๋ว/ม้วน จำนวน 131100 ม้วน ราคาม้วนละ 13.90 บาท เป็นเงิน 1949850.30 บาท รวมภาษีมุลค่าเพิ่ม
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ตุลาคม 3, 2559