ราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรัษาระบบ Call Center 1348

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
534000
ราคากลาง: 
89,880.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท วอกซ์ตรอน จำกัด
86,991.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท วอกซ์ตรอน จำกัด
86,991.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 27, 2558