ราคากลาง จัดซื้อ Software Antivirus จำนวน 600 License พร้อมติดตั้ง

วันที่ประกาศ: 
02/02/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
497,550.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: