ราคากลาง จัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2560

วันที่ประกาศ: 
12/03/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
3,435,020.00 บาท