ราคากลาง ขายทอดตลาดซื้อรถโดยสารธรรมดาปลดระวางยี่ห้อแดวู 2 คัน เขตการเดินรถที่ 5

วันที่ประกาศ: 
31/01/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ขายทอดตลาด
ราคากลาง: 
89,880.00 บาท