ราคากลาง การว่าจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำองค์การ

วันที่ประกาศ: 
10/05/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
495,000.00 บาท