ราคากลาง การว่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 จำนวน 400 เล่ม

วันที่ประกาศ: 
27/02/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
364,656.00 บาท