ราคากลาง การจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2559

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
9371505
ราคากลาง: 
3,745,060.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท พรธนนันท์ จำกัด
3,551,350.00
บริษัท โอแอนด์เจ
5,872,641.50
บริษัท อินโดแปซิฟิค จำกัด
4,132,480.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท พรธนนันท์ จำกัด
3,551,350.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 2, 2560