ราคากลางเช่าใช้เครื่อง Figure Scan And Smart Card จำนวน 1 โครงการ

วันที่ประกาศ: 
21/05/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
500,000.00 บาท