ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS

วันที่ประกาศ: 
18/12/2560
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
268,035.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: