ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
1350000
ราคากลาง: 
1,348,200.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด
1,286,568.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด
1,286,568.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 9, 2558