ราคากลางเช่าสถานที่จอดรถ เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
-
วันที่รับเอกสาร: 
11/11/2557
วันที่ยื่นซอง: 
11/11/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
11/11/2557
ราคากลาง: 
360,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤศจิกายน 11, 2557