ราคากลางเช่าระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร

วันที่ประกาศ: 
11/07/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
780,000.00 บาท