ราคากลางว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย กปด.18 (อู่หมอชิต 2) และ กปด.38 (อู่สวนสยาม) เขตการเดินรถที่ 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
3715040
ราคากลาง: 
3,513,024.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ วาย เซฟตี้ เซอร์วิส
3,476,544.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3,659,400.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
3,876,196.08
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ วาย เซฟตี้ เซอร์วิส
3,464,232.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 2, 2560