ราคากลางว่าจ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
594000
ราคากลาง: 
263,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ซ้งเอ็นจีเนียร์ แอร์คูลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
260,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มกราคม 20, 2559