ราคากลางว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
8245000
วันที่รับเอกสาร: 
02/10/2557
วันที่ยื่นซอง: 
02/10/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
02/10/2557
ราคากลาง: 
6,740,935.80
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 2, 2557