ราคากลางว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด อู่ท่าอิฐ

วันที่ประกาศ: 
25/10/2560
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
428,400.00 บาท