ราคากลางซื้อเครื่องวัดแอกกอฮอล์ จำนวน 62 เครื่อง

วันที่ประกาศ: 
05/02/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีคัดเลือก
ราคากลาง: 
4,891,800.00 บาท