ราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 14 รายการ

วันที่ประกาศ: 
26/02/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธ๊เฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
234,838.25 บาท