ราคากลางซื้อชุดเครื่องเสียง PA จำนวน 2 ชุด

วันที่ประกาศ: 
15/07/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธ๊เฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
136,000.00 บาท