ราคากลางจ้างให้เอกชนเข้ามา Outsource

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, ธันวาคม 2, 2559 - พฤหัสบดี, ธันวาคม 8, 2559
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
1,005,840,000.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: