ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1279720
วันที่รับเอกสาร: 
04/09/2557 - 12/09/2557
วันที่ยื่นซอง: 
24/09/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/09/2557
ราคากลาง: 
1,138,800.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัทเบสท์ เวย์ คลีนนิ่ง จำกัด
1,008,000.00
บริษัท ไดมอนด์ แคร์เซอวิส จำกัด
1,116,000.00
บริษัท เอสแอนด์ เอ็ม คริสตัล คลีน จำกัด
1,117,458.00
บริษัท เอวา อาร์เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1,108,560.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัทเบสท์ เวย์ คลีนนิ่ง จำกัด
1,008,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, สิงหาคม 25, 2557