ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอกาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน

วันที่ประกาศ: 
12/07/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
22,289,138.20 บาท