รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายและแนวทางในการบริหารงานแก่บอร์ดบริหาร ขสมก. ชุดใหม่

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 61 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการบริหารงานแก่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61  โดยมีนายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ และผู้บริหารองค์การ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สนญ.

ภาพประกอบ: 
1111
2222
3333
4444
5555
6666
7777
8888
9999