ระสาย 49 แซงขวาไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เวลา 18:05น. (13-10-2557)ที่ป้ายรถเมล์ดับเพลิงตรงแยกวงสว่าง ขาไปหมอชิต 2 ผมรอรถเมล์ที่จะเข้าหมอชิต 2 ที่ป้ายนี้เป็นประจำ เห็นรถเมล์สาย 49 จอดติดไฟแดงต่อท้ายสาย 179 อยู่จึงรีบเดินๆปขึ้นที่ป้ายรถ พอรถได้สัญญาณไฟเขีนวก็ขับตามกันมาแต่พอ 179 จะจอดรับ ผู้โดยสารที่ป้ายนี้ สาย 49 ก็เบี่ยงรถออกเลนขวาไม่รอจอดรับผู้โดยสารที่ป้ายนี้ จะกวักมือเรียกก็ไม่ได้เพราะสาย 179 บังสายตามิดคัน สาย 49 ก็ขับเลยไป ผมก็ต้องรอรถที่เข้าหมอชิต 2 คันต่อไปอีก 40 นาที ที่ป้ายรถเมล์นี้มักเกิดแบบนี้ดเป็นประจำที่สาย 49 แซงขวาขณะ ถึงป้ายแล้ว อยากขอให้องค์กรได้ประชาสัมพันธ์ให้เห็นใจผู้โดยสารที่รอด้วยครับ ที่พักผมอยู่ไกลต้องไปต่อรถสาย 138 ที่ท่ารถอีกกว่าจะถึง จึงเรียนมาให้โปรดเห็นใจผู้โดยสารด้วยเถิด