ระยะเวลาเดินรถ สาย 67

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากได้ใช้บริการรถเมล์สาย 67 แล้วเห็นว่า เวลาในการเดินรถมีระยะห่างกันมากๆ บางครั้งรอเป็นชั่วโมง บางครั้งมาติดต่อกัน 2-3 คัน ไม่มีเวลาที่แน่นอน ทำให้เสียเวลาและเเพลนเวลาไมได้ รบกวนผู้เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบเวลาการเดินรถของสายนี้ด้วยค่ะ การใช้เวลารอรถนานขนาดนี้ มันเสียเวลาค่ะ ถ้าจะให้บริการ คนละ 1-2 ชั่วโมงแบบนี้ อย่าให้บริการเลยค่ะ แย่เกิน