ระยะเวลาปล่อยรถ สาย 556

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งรอที่ป้ายวัดไร่ขิงรถ ตั้งแต่18.40 จนถึง19.50 ยังไม่มีรถวิ่งมาสักคัน