ระยะทางเดียวกันแต่รถคนละสาย ราคาไม่เท่ากันหรอคะ?

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติขึ้นรถแอร์แบบขึ้นทางด่วนจากป้ายลาซาลถึงเพชรรามาค่ะ ถ้าขึ้น 508 ราคา 21 บาท แต่ 536 23 บาท รถ ขสมก. เหมือนกัน ระยะทางเท่ากัน ทำไมราคาไม่เท่ากันคะ (สาย 23 ที่ราคาไม่เท่าก็พอเข้าใจได้ว่าเป็นรถคนละแบบกัน) แค่สงสัยค่ะ เพราะถามพนักงานเก็บเงินพี่เขาบอกว่า “ไม่รู้ค่ะ ของเขาไม่รู้แต่ของเรา 23 บาท” รบกวนตอบด้วยนะคะ สงสัยจริงๆ ค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารของรถประจำทางแต่ละสายที่เดินรถทับเส้นทางกันในบางช่วง ราคาค่าโดยสารจะไม่เท่ากัน เนื่องจากจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินรถ และจุดสิ้นสุดของเส้นทางไม่เหมือนกัน จำนวนระยะทางของรถแต่ละสายไม่เท่ากัน ทำให้การคำนวณอัตราค่าโดยสารในเส้นทางบางช่วงที่ทับเส้นทางของรถแต่ละสายไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ในการกำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกกลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ