ระบบตรวจสอบตำแหน่งรถโดยสารและลดระยะเส้นทางวิ่ง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
-อยากให้ ขสมก ติดตั้งระบบตรวจสอบตำแหน่งรถโดยสารโดยผู้้โดยสารสามารถใช้ Smart-Phone เข้าเว็บ ขสมก ตรวจสอบว่ารถที่ตัวเองรออยู่ คันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตำแหน่งไหนจะช่วยให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางได้รวดเร็วขึ้น -ขสมก ควรลดระยะเส้นทางวิ่งของรถแต่ละสายให้สั้นลงโดยให้ผู้โดยสารต่อรถโดยสารเป็นช่วงๆจะทำให้รถขาดระยะน้อยลงทั้งนี้ต้องใช้ระบบตั๋วใบเดียว ต่อได้จนถึงจุดหมายปลายทาง ขอบคุณครับ