รอ96กตั้งแต่16.30จนตอนนี้18.00 ยังไม่ได้ขึ้นรถเมเลย นานมากๆๆ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอ96ก. นานมากๆๆ เป็นชั่วโมง2ชี่วโมงยังไม่มาเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 96ก. แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ