รอ554นานมากค่ะ ไหนว่าก่อนเที่ยงคืนออกทุก30นาที?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอ554ที่อู่สนามบินสุวรรณภูมิ นานมากค่ะ นานมากๆ จึงคิดว่า ถ้าเลิก23.30 อาจจะไม่ใช้บริการแล้วค่ะ รอนานมากๆ รอจนไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ จะได้กลับมั้ย ถ้าให้นั่งแท็กซี่ทุกวันคงไม่ไหวค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ