รอ 543 นานมากค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอที่ป้ายฟ้าคราม ประมาณ 6.15 น. กว่าจะได้ขึ้นรถ 6.45 น. แล้วแน่นเป็นปลากระป๋องตอนเช้า น่าจะมีรถมากกว่านี้นะคะ ไม่ทราบว่าเปิดโอกาผสให้ร้องเรียนแล้วนำไปปรับปรุงมั้ยคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ