รอ 543ก ที่อู่มา 2 ชม แล้วยังไม่มาจอดที่ท่าเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตรวจสอบช่วงเวลาตั้งแต่10.30น.ด้วยใครเป็นคนปล่อยรถ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ