รอ 2 ชั่วโมง สาย42

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอ 2 ชั่วโมง สาย42 ไม่ยอมวิ่งมาสักคัน ทางภาครัฐไม่มีมาตรฐานลงโทษ ปรับ อะไรเลยหรือ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)