รอ 145 นานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถเมล์ 145 นานมาก 1 ชั่วโมงแล้วยังไม่มาสักที ไม่เห็นแม้กระทั่งรถเสริม คือนานมากจริงๆเหมือนไม่ได้ปล่อยรถออกมาเลย อยากให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยค่ะ หลายครั้งมากตรงที่อยู่ก็ไม่ได้ไกลจากอู่มากเท่าไหร่เลย แก้ปัญหาด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ