รอ 137 นานมากครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถ ปอ. 137 แฮบปี้แลนด์ ไป พระราม 9 ตั้งแต่ 5.30 รถมา 5.55 น. เป็นแบบนี้บ่อยตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมา รบกวนปรับปรุงระยะปล่อยรถช่วงเวลาดังกล่าวด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องการจราจรมีความหนาแน่นจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ