รอสาย195ครึ่งชัวโมงรถยังไม่มาแต่พอนั่งแท็กซี่ขึ้นสะพานภูมิพลแต่เจอรถ195

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอรถเมลสาย195ตั้งแต่7.20จนถึง8.00กป้ายรถเมลล์สุขสวัส66แต่พอขึ้นแท็กซี่แล้วกลับมีรถสาย195บนสะพานภูมิพล คืออะไร คือสาย195ไม่มารับผู้โดยสารตรงป้ายรถเมลล์สุขสวัส64ใช่ไหม ทำไมถึงทิ้งผู้โดยสารได้ รถแอร์ก็ไม่มี ตื่นเช้ากลายเป็นตื่นสาย ร้องเรียน ขสมก.ก็เงียบ ไม่มีอะไรดีขึ้น แล้วจะเปิดให้ร้องเรียนทำไม นายท่าปล่อยรถห่างไปไหมในชั่วโมงเร่งด่วน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 195 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ