รอสาย175 นานเกินไปไหม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอ 175 ตรงท่ารถท่าน้ำภาษีเจริญแต่ละครั้งเป็นชั้วโมงสองชั้วโมง บางทีมาซ้อนกันทีละสองคัน จะไห้รอไปถึงไหนวะ ตกลงไอสายนี้มันมีกี่คัน มารอบละกี่ชั้วโมงรอกันจนเคลียดละเนี้ย มันเสียอารมณ์แค่นี้แหละมารอตั้งแต่ 11 โมง จนบ่ายยังไม่มีสักคัน เพิ่มสายหน่อยเถอะวะ คนทำงานไปเรียนมันเสียเวลา

เรียน ท่านผู้โดยสาร รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล จะได้ประสานงานผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขการปรับระยะการปล่อยรถให้ถี่ขึ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ