รอรถ29สีแดงนานมากจะไปหัวลำโพงตอนเช้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถ29สีแดงนานมากจะไปหัวลำโพงตอนเช้า ต้องให้โทรไปว่าเองใช่ไหมส่งข้อความในเวบไซต์ก็ไม่ช่วยไรเลย ค่ารถก็ขึ้นการบริการรถก็ห่วยมากเหมือนเดิม ถ้ายังไม่ทำให้29มาไวได่จะร้องเรียนทุกวันจนกว่าจะแก้ไข

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ