รอรถ203นานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถ 203 มา 30 นาทีแล้วค่ะ ระยะทางที่ต้องใช้เดินทางก็ 1 ชม. ต้องมารอรถอีก30นาทีไม่ไหวนะคะ ไปธุระเลทตลอด ทุกครั้งที่มารอ203 ออกจากอู่ท่าอิฐ ช้ามากๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ