รอรถ170นามาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถสายนี้นานมากวันก่อนรอ ตั้งแต่ 19.30 ถึง21.00 จะในที่สุดถอดใจต้องโบกแท็กซี่กลับ อยากให้จัดการกับเรื่องนี้ด้วยครับ เดือดร้อนมาก

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 170 รถน้อยคอยนานนั้นได้รับเรื่องแล้วประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ